Bulut

BilgeAdam Teknoloji, bulut bilişim (Cloud Computing) alanında Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Office 365 ürünleri için danışmanlık ve yönetilen hizmetler sunar.

AWS

AWS - Amazon Web Services; Hizmet Olarak Altyapı (IaaS), Hizmet Olarak Platform (PaaS) ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) gibi 3 ana bulut bilişim alanında 175'in üzerinde tam özellikli hizmet sağlamaktadır. AWS işlem, depolama, veritabanları, analiz, ağ, mobil, yazılım geliştirme araçları, yönetim araçları, IoT, güvenlik ve kurumsal uygulamalar dahil üzere küresel bulut tabanlı ürünlerden oluşan geniş bir seçenek yelpazesine sahiptir. BilgeAdam Teknoloji, AWS platformunda aşağıdaki hizmetleri sunar.

Sanal Makine Hizmeti Amazon EC2

Firmanın altyapısı ve ihtiyaçları analiz edilir. Analizin ardından uygun bulut bilişim hizmet paketi oluşturulur. Bu hizmet paketi satın alındıktan sonra firmanın altyapısına en uygun şekilde planlanarak kurulur, geliştirilir, yaygınlaştırılır ve kararlı hale getirilerek kullanıma sunulur.

Analiz ve Raporlama Hizmeti

Firmanın sahip olduğu veriler analiz edilir ve yedekleme stratejileri firma ihtiyaçlarına uygun bir şekilde oluşturulur. Bu strateji doğrultusunda uygun AWS hizmetleri yapılandırılır ve firma altyapısına uygulanır. Yedekleme görevleri tanımlandıktan sonra da yedekleme ve geri yükleme süreçleri sürekli izlenir, yönetilir ve raporlanır.

Yedekleme ve Depolama Hizmeti Amazon S3

Firmanın incelenen veri sunucusu yapısı; yerleşik sistemler ve kullanıcı profillerine uygun bir şekilde AWS üzerinde ölçeklenebilirlik, veri erişilebilirliği ve performans özelliklerini kullanarak firmanın verilerini uluslararası standartlara göre saklama ve yedekleme işlemleri gerçekleştirilir, sürekli izlenir, yönetilir ve raporlanır.

AWS Veritabanı Danışmanlığı

Firmanın sahip olduğu veritabanları analiz edilir ve yedekleme stratejileri ihtiyaçlarına uygun bir şekilde oluşturulur. Bu strateji doğrultusunda uygun AWS hizmetleri yapılandırılır ve firma altyapısına uygulanır. Veritabanı yedekleme ve geri yükleme süreci sürekli izlenir, yönetilir ve raporlanır.

AWS Felaket Kurtarma Senaryo Danışmanlığı

Firmanın sahip olduğu sistemler ve uygulamalar incelenir ve ihtiyaçlara en uygun Disaster Recovery senaryoları oluşturulur. Bu senaryolar doğrultusunda uygun AWS hizmetleri yapılandırılarak, yerleşik sistem ve servisler ile bütünleştirilir. Sonrasında kurulan ortam sürekli izlenir, yönetilir ve raporlanır.

AWS Uygulama Geliştirme Danışmanlığı

Yetkili ve sertifikalı çalışanlar tarafından firmanın istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda firmanın kullanmak istediği uygulamaları tamamanen bulut sistemleri üzerinde çalışabilen Container As A Service, Fuction As a Service, Micro-Service gibi yazılım yaklaşımları ile ölçeklenebilir, yönetilebilir ve izlenebilir şekilde geliştirme ve destek verme hizmetidir.

AWS Eğitim Danışmanlığı

Sertifikalı ve akredite edilmiş yetkili AWS eğitmenleri tarafından kurum içindeki ihtiyaçlara göre personelin gerekli eğitimleri alması ve sertifikasyon sınavlarına hazırlanması için birçok farklı konuda eğitim hizmeti verilir.

Çözüm Mimarlığı Danışmanlığı

Yetkili ve sertifikalı çalışanlar tarafından firmanın istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda Amazon Web Servisleri üzerinde erişilebilir, uygun maliyetli, hata toleranslı ve ölçeklenebilir dağıtılmış sistemler tasarlanır, AWS servisleri en iyi pratikleri uygulanarak bir araya getirilir ve bu servisler ile istenilen çözümleri üretilir.

AWS DevOps Danışmanlığı

Firmaların AWS ve DevOps uygulamalarını kullanarak, daha hızlı ve güvenilir şekilde ürünler oluşturup sunmasını sağlamak için tasarlanmış bir dizi esnek çözümü bir araya getirmesi için verilen danışmanlık hizmetidir. Kurum içi uygulama ve hizmetleri yüksek hızda sunmanın yanı sıra geleneksel yazılım geliştirme ve altyapı yönetimi süreçlerini kullanarak, ürünleri daha hızlı geliştirme becerisini arttırmaya yönelik bir hizmet tipidir.

AWS Uygulama Modernizasyon Danışmanlığı

Firmanın AWS üzerinde çalışan projeleri ya da iş yükleri incelenerek, iş yüklerinin daha yönetilebilir ve ölçeklendirilebilir yapılara taşınması ve AWS maliyet optimizasyonu alanında en iyi uygulamalarından yararlanmasına destek verilir.

Azure

Microsoft Azure; Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) ve Software as a Service (SaaS) gibi analitik, sanallaştırma, depolama, ağ iletişimi çözümlerini kapsayan bir bulut bilişim platformudur. BilgeAdam Teknoloji, Azure platformunda aşağıdaki hizmetleri sunar.

Azure Kurulum ve Yapılandırma Danışmanlığı

Firmanın altyapısı ve ihtiyaçları analiz edilir. Analizin ardından uygun bulut bilişim hizmet paketi oluşturulur. Bu hizmet paketi satın alındıktan sonra firmanın altyapısına en uygun şekilde planlanarak kurulur, geliştirilir, yaygınlaştırılır ve kararlı hale getirilerek kullanıma sunulur.

Backup as a Service

Firmanın sahip olduğu veriler analiz edilir ve yedekleme stratejileri firma ihtiyaçlarına uygun bir şekilde oluşturulur. Bu strateji doğrultusunda uygun Azure hizmetleri yapılandırılır ve firma altyapısına uygulanır. Yedekleme görevleri tanımlandıktan sonra da yedekleme ve geri yükleme süreçleri sürekli izlenir, yönetilir ve raporlanır.

SQL Backup as a Service

Firmanın sahip olduğu veritabanları analiz edilir ve yedekleme stratejileri ihtiyaçlarına uygun bir şekilde oluşturulur. Bu strateji doğrultusunda uygun Azure hizmetleri yapılandırılır ve firma altyapısına uygulanır. Veritabanı yedekleme ve geri yükleme süreci sürekli izlenir, yönetilir ve raporlanır.

VM Backup as a Service

Firmanın sahip olduğu uygulamalar ve bu uygulamaların çalıştığı sanal ortamlar analiz edilir. Firmanın yedekleme ve iş sürekliliği stratejileri belirlenir. Bu strateji doğrultusunda seçilen sanal makineler için Azure hizmetleri yapılandırılır. VM yedekleme ve geri yükleme süreci sürekli izlenir, yönetilir ve raporlanır.

Disaster Recovery as a Service

Firmanın sahip olduğu sistemler ve uygulamalar incelenir ve ihtiyaçlara en uygun Disaster Recovery senaryoları oluşturulur. Bu senaryolar doğrultusunda uygun Azure hizmetleri yapılandırılarak, yerleşik sistem ve servisler ile bütünleştirilir. Sonrasında kurulan ortam sürekli izlenir, yönetilir ve raporlanır.

File Server as a Service

Özellikle çok noktalı ve her zaman her yerden erişim gerektiren kullanım senaryosuna sahip; iş sürekliliğine ve veri yedekliliğine önem veren firmalar için çok uygun bir hizmettir. Firmanın incelenen veri sunucusu yapısı; yerleşik sistemler ve kullanıcı profillerine uygun bir şekilde Azure üzerine alınarak sürekli izlenir ve yönetilir.

Web Hosting as a Service

Tüm firmalarda bulunan ve her firma için ideal olan bu serviste web sunucuları ve web siteleri, yüksek SLA oranlarına ve hizmet kalitesine sahip Azure üzerinde host edilmeye başlanır. Web siteleri sürekli izlenir, raporlanır, gerekli değişiklikler ve düzenlemeler yapılır. Tüm bu süreç ve sistem firma adına yönetilir.

Virtual Data Center as a Service

Kendi veri merkezlerinde yüksek erişilebilirlik ve güvenlik özelliklerine sahip olmayan veya bu yatırımı yapmak istemeyen firmalar için ideal bir hizmet paketidir. Firmanın sanal veri merkezi Azure hizmetleri kullanılarak tasarlanır, yerleşik uygulamalar bulut üzerine taşınır ve tüm bu hizmet firma adına yönetilir.

RemoteApp as a Service

Çok sayıda uygulamaya sahip, kullanıcıların coğrafi olarak dağınık olduğu ve bu uygulamaların çok sık değiştiği/yenilendiği firmalar için ideal hizmet paketidir. Bu hizmet dahilinde firmanın istediği uygulamalar paketlenir, Azure üzerine alınır, dağıtımı son kullanıcılara yapılır ve bu süreç firma adına yönetilir.

Test Environment as a Service

Altyapısında birçok proje geliştiren ve uygulamalarını test etmek için gereksiz donanım yatırımı yapmak istemeyen firmalar için ideal bir hizmet paketidir. Uygulamanın gerektirdiği test ortamı firma için oluşturulur, hazır hale getirilir ve testler bittikten sonra kaldırılır. Tüm bu süreç firma adına yönetilir.

Office 365

Office 365, Microsoft tarafından Office ürün ailesinin bir parçası olarak sunulan bir dizi abonelik hizmetidir. Microsoft Office yazılımlarının kullanımına olanak veren planların yanı sıra Exchange Server, Skype for Business Server ve SharePoint gibi bulut tabanlı Software as a Service (SaaS) ürünleri içerir. BilgeAdam Teknoloji, Office 365 ile ilgili şu hizmetleri sağlar:

Standart Kurulum

Office 365 hizmetinin uygun paketi firma ile birlikte seçilir. Firmanın Office 365 üzerinden mesajlaşma ve iletişim hizmetlerini kullanabilmesi için gerekli hazırlıklar ve ayarlar yapılır. Yeni kurulumlar için ideal danışmanlık paketidir.

Yerleşik AD ile Bütünleşik Kurulum

Office 365 hizmetinin uygun paketi firma ile birlikte seçilir. Firmanın Office 365 üzerinden mesajlaşma ve iletişim hizmetlerini kullanabilmesi için gerekli hazırlıklar ve ayarlar yapılır. Yerel AD ile bütünleştirme yapılarak, yönetim kolaylığı sağlanır.

SSO Kurulum

Office 365 hizmetinin uygun paketi, firma ile birlikte seçilir ve kurulum yapılır. Kurulum, yerel AD hizmeti ile ve buradaki kullanıcıların single-sign-on özelliğini kullanabileceği bir şekilde gerçekleştirilir.

Hybrid Kurulum

Office 365 hizmetinin uygun paketi firma ile birlikte seçilir ve yereldeki Exchange hizmeti ile birlikte kullanılabilecek şekilde kurulum yapılır. Bu sayede firmanın hem bulut hem de yerelde farklı kullanıcı profilleri için aynı servisi kullanması sağlanır.

Mevcut Sistemden Migration

Office 365 hizmetinin uygun paketi firma ile birlikte seçilir ve mevcut eposta sistemleri incelenir. Kullanıcı posta kutularının ve e-posta hizmetinin Office 365 hizmetine geçişi için gerekli kurulum ve yapılandırmalar gerçekleştirilerek geçiş sağlanır.

Office 365 - Yönetilen Hizmet

Office 365 hizmetinin uygun paketi firma ile birlikte seçilir ve Office 365 hizmeti firma için yapılandırılır. Kurulum ve yapılandırmanın ardından Office 365 üzerindeki tüm operasyon BilgeAdam Teknoloji tarafından yürütülür ve firmanın Office 365 hizmeti firma adına yönetilir.

Mesajlaşma Sistemi - Yönetilen Hizmet

Firmanın sahip olduğu bulut veya yerleşik mesajlaşma sistemi incelenir, uygun bir hizmet kapsamı belirlenir. Bu hizmet yenileme, yükseltme ve diğer tüm kapsamı ile birlikte devralınır ve firmanın mesajlaşma sistemi firma adına yönetilir.

icon
ÇÖZÜM VE HİZMETLER
icon

ÜRÜNLER

İLETİŞİM KURUN

Çözüm, hizmet ve ürünlerimiz hakkında
detaylı bilgi için bizimle irtibata geçin.

BİZE ULAŞIN